email: worki@domhar.pl

    

Sprawozdania BDO

Zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić ewidencję rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.
 
 

Zapisy ustawy

 Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiebiorca jest zobowiązany do:

Złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej zawierającego informacje o:

1) wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości,

2) odpowiednio masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

  

Co proponujemy

Jako sprzedający opakowania nie raportujemy komu i jakie ilości worków sprzedaliśmy, możemy jednak na twoją prośbę zrobić dla Ciebie roczne zestawienie zakupionych u nas worków

Diamenty Forbes
Formularz

Wszelkie prawa zastrzeżone ©.
Projekt i realizacja: WEBKON | tworzenie stron www konin.